asia C-894/19 P: Valitus, jonka Euroopan parlamentti on tehnyt 3.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-47/18, UZ v. parlamentti, 20.9.2019 antamasta tuomiosta