Pisno vprašanje P-4268/08 vlaga Maria Grazia Pagano (PSE) za Komisijo. Diskriminatorne in duhu direktive nasprotujoče spremembe izvedbenih določil direktive 2004/38/ES s strani italijanske vlade