Pogodba o Ustavi za Evropo - I. DEL - VI. NASLOV — DEMOKRATIČNO ŽIVLJENJE UNIJE - I-52. Člen