Lieta C-310/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 20. jūnijā iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs