Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 12 december 1989.