Forslag til afgørelse fra generaladvokat Lenz fremsat den 12. december 1989. # Rosaria Vella m.fl. mod Alliance nationale des mutualités chrétiennes. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour du travail de Mons - Belgien. # Social sikring af vandrende arbejdstagere - ligestilling af en uarbejdsdygtighedsperiode, der er ydet godtgørelse for, med en forsikringsperiode. # Sag C-324/88. Vella m.fl. TITJUR