Vella in drugi Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Lenz - 12. decembra 1989. # Rosaria Vella in drugi proti Alliance nationale des mutualités chrétiennes. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour du travail de Mons - Belgija. # Socialna varnost delavcev migrantov. # Zadeva C-324/88. TITJUR