Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1030 tal-21 ta’ Ġunju 2019 li tipposponi d-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni tal-indoxacarb għall-użu fi prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott 18 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)