MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve za Odbor za pravne zadeve o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) Pripravljavka mnenja (*): Anthea McIntyre