Nõukogu otsus (EL) 2018/467, 25. september 2017, Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu (milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta