Lieta T-444/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 26. jūnija spriedumu apvienotajās lietās F-135/11, F-51/12 un F-110/12 BU /EZA 2013. gada 20. augustā iesniedza Eiropas Zāļu aģentūra (EZA)