Asia T-444/13 P: Valitus, jonka Euroopan lääkevirasto (EMA) on tehnyt 20.8.2013 virkamiestuomioistuimen yhdistetyissä asioissa F-135/11, F-51/12 ja F-110/12, BU v. EMA, 26.6.2013 antamasta tuomiosta