Kohtuasi T-444/13 P: Euroopa Ravimiameti (EMA) 20. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 26. juuni 2013 . aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades F-135/11, F-51/12 ja F-110/12: BU versus EMA