kohtuasi C-294/18: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 2. mai 2019. aasta otsus (Markkinaoikeuse eelotsusetaotlus — Soome) — Menetlus, mille algatamist taotles Oulun Sähkönmyynti Oy (Eelotsusetaotlus — Energiatõhusus — Direktiiv 2012/27/EL — Artikli 11 lõige 1 — Mõõtmisandmetele ja arvetel esitatavale teabele juurdepääsu kulu — Lõpptarbijate õigus saada tasuta oma arved ja arvetel esitatav teave energia tarbimise kohta — Elektri võrgutasu — Elektrimüügi ettevõtja poolt elektri võrgutasu vähendamine elektroonilise arve valinud lõpptarbijatele)