Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1477 af 14. oktober 2020 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien (EØS-relevant tekst)