Asia T-585/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 25.10.2018 – Cheverny Investments v. komissio (Valtiontuet — Saksan lainsäädäntö, joka koskee tappioiden siirtämistä seuraaville verovuosille (Sanierungsklausel) — Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Unionin tuomioistuimen suorittama riidanalaisen toimen kumoaminen — Oikeusriita on menettänyt kohteensa — Lausunnon antamisen raukeaminen)