Mål T-77/21: Talan väckt den 4 februari 2021 – QC mot kommissionen