Byla C-74/18: 2019 m. sausio 17 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo A Ltd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2009/138/EB — Draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas — 13 straipsnio 13 punktas — Sąvoka „valstybė narė, kurioje yra draudimo rizika“ — Vienoje valstybėje narėje įsisteigusi bendrovė, teikianti sutartinės rizikos, susijusios su įmonių reorganizavimu kitoje valstybėje narėje, draudimo paslaugas — 157 straipsnis — Valstybė narė, renkanti mokesčius už draudimo įmokas)