Uredba Komisije (EU) 2015/403 z dne 11. marca 2015 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede vrste Ephedra in johimbe ( Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) Besedilo velja za EGP