Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 856/2014 z dne 4. avgusta 2014 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Lammefjordsgulerod (ZGO))