2020 m. lapkričio 18 d. Oslo apylinkės teismo (Oslo tingrett, Norvegija) prašymas ELPA teismui dėl patariamosios nuomonės bylojeQ ir kiti prieš Norvegijos Vyriausybę (Byla E-16/20) 2021/C 113/05