Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9070 – Eurocar/Vicentini) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)