Sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 6. septembra 2012.#Technion - Israel Institute of Technology in Technion Research & Development Foundation Ltd proti Evropska komisija.#Ničnostna tožba – Šesti okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti – Dopis, v katerem je namera Komisije o začetku izterjave zneskov za izvršitev pogodbe o financiranju raziskave – Akti, ki jih ni mogoče ločiti od pogodbe – Nedopustnost.#Zadeva T‑657/11. Sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 6. septembra 2012