Schriftelijke vraag nr. 22/90 van de heer Neil Blaney aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Vangstquota