SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3628/93 van Ben VISSER aan de Commissie. Bewijsstukken ten aanzien van rij- en rusttijden in het wegvervoer