Informativno obvestilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti Obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov (Besedilo velja za EGP) 2020/C 29/05