Kohtuasi C-922/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 17. detsembril 2019 – Stichting Waternet versus MG