Pisno vprašanje P-5039/10 Sajjad Karim (ECR) za Komisijo. Zaščita evropskih državljanov z dvojnim državljanstvom