Pisno vprašanje E-6282/07 vlaga Georgios Papastamkos (PPE-DE) za Komisijo. Davčna ureditev za mala in srednja podjetja v EU