AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) Külügyi Bizottság Előadó: Alojz Peterle