Mål C-269/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 september 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien (Fördragsbrott — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 306 — 310 — Särskild ordning för resebyråer — Skillnader mellan språkversioner — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att denna särskilda ordning ska tillämpas på andra personer än de resande — Begreppen resande och kund)