Zadeva C-269/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 26. septembra 2013 – Evropska komisija proti Češki republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Davki — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Členi od 306 do 310 — Posebna ureditev za potovalne agencije — Razlike med jezikovnimi različicami — Nacionalna zakonodaja, ki določa uporabo posebne ureditve za osebe, ki niso potniki — Pojma „potnik“ in „stranka“ )