Cauza C-269/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 26 septembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Cehă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 306-310 — Regim special pentru agențiile de turism — Divergențe între versiunile linguistice — Legislație națională care prevede aplicarea regimului special altor persoane decât călătorilor — Noțiunile „călător” și „client” )