Zaak C-269/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 september 2013 — Europese Commissie/Tsjechische Republiek (Niet-nakoming — Belastingen — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 306 tot en met 310 — Bijzondere regeling voor reisbureaus — Verschillen tussen taalversies — Nationale wettelijke regeling die voorziet in toepassing van bijzondere regeling op personen die geen reizigers zijn — Begrippen „reiziger” en „verkrijger” )