Byla C-269/11: 2013 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Apmokestinimas — PVM — Direktyva 2006/112/EB — 306-310 straipsniai — Speciali schema kelionių organizatoriams — Kalbinių versijų skirtumai — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad ši speciali schema taikoma kitiems asmenims nei keleiviai — „Keleivio“ ir „kliento“ sąvokos)