Asia C-269/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.9.2013 — Euroopan komissio v. Tšekin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 306-310 artikla — Matkatoimistoja koskeva erityisjärjestelmä — Erot kieliversioiden välillä — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään erityisjärjestelmän soveltamisesta muihin henkilöihin kuin matkustajiin — Käsitteet ”matkustaja” ja ”asiakas” )