Kohtuasi C-269/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 26. septembri 2013 . aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik (Liikmeriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 306-310 — Reisibüroode erikord — Keeleversioonide vahelised erinevused — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette erikorra kohaldamise muudele isikutele kui reisijad — Mõiste „reisija” ja „klient” )