Zadeva C-386/10 P: Pritožba, ki jo je Chalkor AE Epexergasias Metallon vložila 30. julija 2010 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. maja 2010 v zadevi T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon proti Evropski komisiji