Kawża T-582/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Marzu 2019 — Boshab et vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda fil-konfront ta’ ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo — Lista tal-persuni u entitajiet li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u tar-riżorsi ekonomiċi u l-projbizzjoni ta’ dħul u ta’ transitu — Inklużjoni tal-isem tar-rikorrenti fil-lista — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal smigħ — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva”)