T-582/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 26-i ítélete — Boshab és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, valamint a belépési és átutazási tilalom hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzéke — A felperesek nevének jegyzékbe vétele — Védelemhez való jog — Meghallgatáshoz való jog — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog”)