Sag T-582/17: Rettens dom af 26. marts 2019 — Boshab m.fl. mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Den Demokratiske Republik Congo — liste over de personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer og af forbuddet mod indrejse og transit — sagsøgernes navne opført på listen — ret til forsvar — ret til at blive hørt — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse)