Дело T-582/17: Решение на Общия съд от 26 март 2019 г. — Boshab и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, взети срещу някои лица и образувания с оглед на положението в Демократична република Конго — Списък на лицата и образуванията, за които се прилагат замразяването на финансови средства и икономически ресурси и забраната за влизане и транзитно преминаване — Включване на имената на жалбоподателите в списъка — Право на защита — Право на изслушване — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Право на ефективна съдебна защита)