JELENTÉS a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) Jogi Bizottság Előadó: Tadeusz Zwiefka