Euroopan raja- ja merivartiovirasto – Ilmoitus avoinna olevasta eurooppalaisen raja- ja merivartioston tiedonhallinnasta ja prosesseista vastaavan varapääjohtajan tehtävästä (Väliaikainen toimihenkilö – palkkaluokka AD 13) – COM/2021/20059