Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/507 z dne 23. marca 2021 o podaljšanju dovoljenja za piridoksin hidroklorid (vitamin B6) kot krmni dodatek za vse živalske vrste in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 515/2011 (Besedilo velja za EGP)