Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1288 2020 m. rugsėjo 9 d. dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje