Tarybos sprendimas (ES) 2021/12 2020 m. gruodžio 17 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl grėsmės nekeliančių prekių nustatymo