Mål C-423/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – UAB Vilniaus energija mot Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för varor — Åtgärder med motsvarande verkan — Direktiv 2004/22/EG — Metrologiska kontroller av mätsystem — Varmvattenmätare som uppfyller samtliga krav enligt direktivet och som är ansluten till en anordning för distansöverföring av data — Förbud mot att använda sig av mätaren innan det har utförts en metrologisk kontroll av systemet)