Zaak C-423/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 september 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — UAB Vilniaus energija/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius [Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van goederen — Maatregelen van gelijke werking — Richtlijn 2004/22/EG — Metrologische verificaties van meetinstallaties — Warmwatermeter die aan alle voorschriften van die richtlijn voldoet en op een apparaat voor gegevensoverdracht op afstand (telemetrie) is aangesloten — Verbod om deze meter te gebruiken zonder voorafgaande metrologische verificatie van de installatie]