C-423/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Vilniaus energija” UAB kontra Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Áruk szabad mozgása — Azonos hatású intézkedések — 2004/22/EK irányelv — A mérőrendszerek metrológiai hitelesítése — Az ezen irányelv valamennyi követelményének eleget tevő, távoli adattovábbító funkcióval rendelkező (telemetrikus) eszközhöz csatlakoztatott melegvízmérő — A rendszer előzetes metrológiai hitelesítése hiányában e mérő használatának tilalma)